PIRANJAT/ Eksperiment social, a janë bashkëpunues shqiptarët në tradhti?

PIRANJAT/ Eksperiment social, a janë bashkëpunues shqiptarët në tradhti?

Tradhtia mes çifteve është dhe shkaku kryesor i ndarjes.

Por a janë shqiptarët të njohur dhe të panjohur, bashkëpunues në tradhti?

Ndiqni eksperimentin social të Piranjave me djem dhe vajza të panjohura.

SHlKO VlDE0N ME P0SHTE!

Leave a Comment